Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informáciíOK
Chorvátsko © xbrchx/istockphoto

Informácie

Vitajte na webstránke zahraničnej kancelárie mesta viedeň v Záhrebe. 

Zastupiteľstvo mesta Viedeň poverilo spoločnosť Eurocomm-PR, súčasť Wien Holding, zahraničnou komunikáciou viedenskej mestskej správy v Belehrade, Bratislave, Budapešti, Krakove, Ľubľane, Prahe, Sarajeve, Sofii a Záhrebe.

Viedeň je vďaka svojej geografickej polohe prirodzeným mostom medzi východnou a západnou Európou. Viedenská mestská správa na základe tejto skutočnosti už v roku 1996 vytvorila spoločnú sieť s hlavnými mestami východoeurópskych krajín.

Spolupráca medzi metropolami

Väčšina svetovej populácie dnes žije v mestách, ktoré tak hrajú stále významnejšiu úlohu. Je nevyhnutné, aby sa aktívne podieľali na budúcom vývoji a čelili súčasným aj budúcim výzvam, a dokázali tak svojim občanom naďalej ponúkať čo najvyššiu kvalitu života. Vplyvom globalizácie a nových komunikačných technológií sa regióny stále viac spájajú a stúpa význam medzinárodnej kooperácie. Preto má viedenská mestská správa záujem úzko spolupracovať so susednými mestami v oblasti rozvoja miest, sociálneho bývania, zásobovania a hospodárenia s energiami, dodávok vody, verejnej dopravy, vzdelávania a kultúry, rovnako ako v rámci perspektívnych stratégií smart city. Súčasne táto spolupráca pomáha mestám formulovať spoločné stanoviská a presadzovať vlastné záujmy.

Činnosť spoločnosti Eurocomm-PR je zameraná na podporu dialógu mestských správ. V jeho rámci umožňujú zahraničné kancelárie prípadne kontaktná osoba pre Bratislavu vo viedenskom Headoffice zodpovedným komunálnym činiteľom v Belehrade, Bratislave, Budapešti, Krakove, Ľubľane, Prahe, Sarajeve, Sofii a Záhrebe komunikovať s mestom Viedeň v ich rodnom jazyku.

Služby spoločnosti Eurocomm-PR

Informujeme o kľúčových aktivitách mesta Viedeň v oblasti životného prostredia, sociálnych hodnôt, trvalej udržateľnosti, smart riešeniach pre mesto a verejných službách, ktoré sú predpokladom vynikajúcej životnej úrovne v meste. Podporujeme mesto v rámci cezhraničnej spolupráce. Zabezpečujeme transfer know-how a intenzívnu komunikáciu na úrovni regiónov a miest.

Aktuality

Sledujte nás na Facebooku a Twitteri!